Шрифти

У статті «Малинські хроніки: у 1899-1900 роках радомишляни хотіли «перекупити» залізницю».

Інфо Малин розповідає, що "город¬ская дума ( г.Радомисль- автор) постановила просить городского голову г. Гринкевича отправиться немедленно лично въ Петербургъ и употребить все усилія къ удовлетворенію ходатайства о направленіи вышеупомянутой линии на гор. Радомысль".
Чи справді це так було? У нас інша версія.

 

«Важко переоцінити вплив залізниці, яку свого часу провели через «местечка Малинъ», на розвиток нашого краю.
Скажемо, що одна тільки звістка, наприкінці 19 століття, привернула увагу до нашого регіону, як ділових людей, так і преси.
І саме через те, що будівництво було топовою темою, Малин потрапляв у пов’язані з цим новини.
Про економічний зиск, який несе залізниця, добре усвідомлювали і в повітовому Радомислі. Виявляється радомишляни свого часу приклали багато зусиль, щоб Києво-Ковельську лінію провели саме через їхнє місто.
Ось, що писали у газеті «Киевлянинъ» на початку 1900 року.
«РАДОМЫСЛЬ (Корресп. «Кіевлянина»)
Въ последнемь экстренномъ заседаніи городской думы разсматривался вопросъ от¬носительно возбужденной думою 13 октября прошлаго года предъ г. Начальникомъ Края просьбы о ходатайстве города о направленіи линии Кієво-Ковельской железной дороги на г. Радомысль, а отсюда на Олевск и Сарны, не изменяя пунктов этой линіи Высо¬чайше утвержденных 9 апреля.
Для облегченія достиженія этой цели городское управ¬ление предложило, какъ известно, правительству безплатно землю подъ железнодорожныя сооруженія на городской черте, камень, лесъ и кроме того 50,000 руб. наличными деньгами. По полученнымъ сведеніямъ, ходатайство города представлено по назначенію, но сведеній объ исходе это¬го ходатайства городъ не имеетъ.
Между темъ все подготовительныя работы для на¬чала сооруженія съ весны Кіево-Ковельской железнодорожной линіи продолжаются минуя г. Радомысль.
Вследствія этого город¬ская дума постановила просить городского голову г. Гринкевича отправиться немедленно лично въ Петербургъ и употребить все усилія къ удовлетворенію ходатайства о направленіи вышеупомянутой линии на гор. Радомысль, при чемъ, если онъ найдетъ нужнымъ и полезнымъ, возложить дальнейшее веденіе дела на избранное им лицо.»
Та, на щастя малинчан, залізницю проклали по запланованому маршруту. А у радомишлян з’явилася нова тема — залізнична гілка від збудованої залізниці до Радомишля» - пише видання.

1 300 2malyn hronika 2

Рух потягу на одній із дільниць Південно-Західної залізниці. Фото з журналу "Краєзнавство"


Як свідчать деякі джерельні матеріали тих часів саме через Радомисль спочатку було заплановано будівництво залізниці. Але сталося не так, як гадалося.

Тодішній городской голова мав дружину та доньок – усі красуні. У нього був панічний страх перед присутністю військових у місті. Бо у Радомислі певний час, недовго, стояв драгунський полк.

Саме справою рук голови стала зміна рішення про маршрут прокладення залізничної колії. Ось, як невідомий автор наводить вислів тодішнього городского голови щодо мотивів заперечень: « дабы заезжие офицеры не извращали наших жен і дочерей»

Популярні новини міста